Význam PIS

Význam PIS

Oblast alergologie

  1. umožní přesné dávkování a časově adekvátní nasazení preventivní i symptomatické léčby. Z toho vyplývá:
    • zmírnění potíží pacienta v kritickém období včasným zásahem
    • zefektivnění léčby a ekonomická úspora (eliminuje se alibisticky předčasné nasazování léků a v důsledku včasného zahájení preventivního podávání léčby se sníží spotřeba symptomatických léků v kritickém období)
  2. přesná informovanost odborných lékařů-alergologů zefektivní práci s alergickými pacienty, zpřesnění anamnestických údajů i
  3. Informování alergických pacientů o výskytu zvýšeného množství "jejich" pylu v ovzduší (umožňuje vyhnout se expozici - omezení vycházek z domu a větrání, využití čističů vzduchu, vycestování do klimaticky výhodnějšího prostředí v kritickém období, plán dovolené)

Mimolékařské využití

  1. využití výsledků pro výzkum - aerobiologie, aeropalynologie
  2. využití pro botaniku a lesnictví - hodnocení dlouhodobých změn vegetace, globálních klimatických změn
  3. zapojení do evropské informační sítě (European Aeroallergen Network Server-EANS) umožňuje další zpřesnění a zkvalitnění pylové informační služby - získání přístupu k výsledkům informačních služeb ostatních evropských zemí

website.web.ps.text.newsletter_free_subscribe