Vývoj PIS v Evropě

Vývoj pylové informační služby v Evropě

V roce 1873 anglický lékař Blackley, který sám trpěl pylovou alergií, začal zkoumat výskyt pylů ve vzduchu. V různých výškách nad zemí umístil sklíčka pokrytá lepem, na která se pylová zrna zachycovala. Své výzkumy zakončil úspěšným provedením prvních provokačních inhalačních testů s pyly a spórami. Jeho pionýrská práce ovšem nenašla pokračovatele až do roku 1911, kdy byla zavedena desenzibilizace injekcemi pylových extraktů (Noon). Brzy poté byly založeny první pylové monitorovací stanice, jmenovitě Durhamovy v USA (1936, 1942) a stanice ministerstva zemědělství v Kanadě (1959, 1961). Jejich přístroje pracovaly na gravimetrickém principu a ještě neumožňovaly přesnější standardizaci v hodnocení výsledků. Ta se výrazně zlepšila až po vytvoření Hirstova volumetrického lapače (1952), vývoji přesnějších měřících přístrojů a stanovení standardních zásad pro volumetrické analýzy.

Od šedesátých let se v Evropě velmi rychle rozšiřuje síť stanic pylové informační služby. V roce 1986 byla na 3. mezinárodním aerobiologickém kongresu v Bazileji ustavena pracovní skupina "European Aeroallergen Network" a v roce 1988 zahájila činnost centrální evropská pylová databanka ve Vídni (European Aeroallergen network Server - EANS). Tím se do té doby izolované pylové služby jednotlivých evropských zemí propojily ve skutečně funkční celoevropskou síť. V současné době do evropské pylové databanky přispívá přes 250 stanic pylové služby z celé Evropy. V ČR je celkem 12 stanic PIS, z toho je v trvalém provozu 11 stanic.

Menu pylová informační služba

Právě aktivní alergeny

Název Latinsky
Olše (ALNUS MILL.)
Cypřišovité (CUPRESSACEAE)
Topol (POPULUS L.)
Líska (CORYLUS L.)

Aktuální pylový zpravodaj

26. 2. 2024 - 3. 3. 2024

Dominantní alergeny

Olše
Shrnutí předchozího období
V průběhu uplynulého týdnu probíhala na většině území České republiky hlavní pylová sezona olše a...
Přečíst více
Předpověd na další období
Pro nejbližší období očekáváme i nadále výrazné kolísání vzdušné koncentrace pylových alergenů v...
Přečíst více

Léky, které zmírní příznaky alergie

Pokud se nemůžete vyhnout kontaktu s alergenem, je důležité případné projevy alergie mírnit. Antihistaminika tzv. 2. generace patří mezi účinné úlevové léky, které jsou vhodné zejména při léčbě alergické rýmy, kopřivky či ekzému. Tyto léky omezují kýchání, vodnatou rýmu a zmírňují svědění sliznic a kůže. O jejich užívání se poraďte s lékařem nebo s lékárníkem.

Zodac

Sfoukněte alergii!

Úleva od nepříjemných alergických příznaků
jako je kýchaní či pálení očí.
Stačí jedna tableta denně.
 

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Obsahuje cetirizini dihydrochloridum. Čtete pečlivě příbalovou informaci.

Zenaro

Účinná látka levocetirizin.
Léčba alergické rýmy a kopřivky.
Stejný účinek, poloviční obsah účinné látky ve srovnání s cetirizinem.

Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Obsahuje levocetirizini dihydrochloridum. Čtete pečlivě příbalovou informaci.