Pylová sezóna přichází aneb Štěstí přeje připraveným!

Zima končí a pomalu, ale jistě nadchází období pylů. To, jak bude probíhat, se dá odhadnout z pylového kalendáře. Díky tomu můžete propuknutí příznaků nejen očekávat, ale být navíc o krok napřed.

Zatímco pro některé nastávají poslední chvíle zimních radovánek, jiní se začínají připravovat na každoroční příchod svých alergických potíží. Ať už vás trápí kašel, kýchání, slzící oči, nebo vše dohromady, určitě oceníte jakoukoliv úlevu od těchto problémů. Dobrá zpráva je, že můžete podniknout aktivní preventivní kroky a nejen čekat, jak silně se letos pyly projeví. „Lidé se zaměřují hlavně na to, jak vysoké jsou aktuální hodnoty pylu v ovzduší,“ říká americký alergolog doktor James Sublett. Mnozí si ale podle něj často neuvědomují, že záleží spíše na tom, na co konkrétně jsou alergičtí. Čeho si tedy všímat a jak vyzrát na alergie?

Ochrana s předstihem

Začnete-li brát své léky proti alergii dříve, než nastoupí v plné síle, příznaky nebudou zdaleka takové. Ideální je odstartovat terapii o dva až tři týdny dříve, než se u vás první obtíže obvykle projeví. Je však třeba brát v úvahu vliv počasí – časný příchod jara může posunout pylovou sezónu na dřívější období, než jste zvyklí. I když různé regiony projevují ve skladbě pylů určité odlišnosti, obecně lze říci, že pylová sezóna začíná v ČR již v lednu (olše) a končí v říjnu (ambrozie, pelyněk, rákos). Začátek tohoto období bývá posunutý ve vyšších nadmořských výškách. Proto někteří alergici prchají při největších potížích do hor a vracejí se až po odeznění vrcholu výskytu pro ně dráždivého pylu.

Přesná diagnóza

Pamatujte, že alergie se projevují různě a jedině lékař může stanovit, co přesně vám dělá potíže. Nemusíte se pak zbytečně obávat problémů v době, kdy je hladina pylů v ovzduší vysoká, ale ten, který dělá potíže vám, se zrovna vůbec nevyskytuje. A jaké typy léčby vám mohou lékaři při prokázání přecitlivělosti předepsat?

Buďte připraveni!

Pokud máte podezření, že byste mohli trpět pylovou alergií, navštivte svého praktického lékaře. Ten vás po zvážení všech příznaků odešle ke specialistovi. Pomocí podkožních testů nebo dnes již častěji z krve bude zjišťováno, který pyl konkrétně může za vaše potíže. Z pylového kalendáře (naleznete zde: http://www.pylovasluzba.cz/dokumenty/pylovy_kalendar2.pdf) pak snadno vyčtete, kdy dochází k vrcholu jeho výskytu. Díky včasnému zahájení léčby vás tentokrát alergie nezaskočí nepřipravené.

(marz)

Zdroje:
http://acaai.org
www.pylovasluzba.cz

website.web.ps.text.newsletter_free_subscribe