Pylová sezóna je v plném proudu! Ohlídejte si květnové alergeny

Květen je měsícem naplno startujícím alergikovu sezónu. Proto by alergici měli zpozornět a ohlídat si, kdy je výskyt konkrétních alergenů nejvyšší. Svědomitým naplánováním venkovních aktivit s ohledem na pylovou sezónu můžete předejít řadě nepříjemností.

Hlavní viníci

Jarní vlna alergenů se objevuje v dubnu a trvá až do června. Tři hlavní skupiny alergenů vycházejí z řad dřevin, bylin a travin. Právě v tomto uvedeném pořadí se s nimi v průběhu roku postupně setkáváme, jednotlivé skupiny se navíc mezi sebou prolínají. Největší část alergenů pochází z řad dřevin a hlavními šiřiteli pylových zrn je vítr a hmyz.

Dřeviny

Vrcholné období pylové sezóny je pro dřeviny duben, ale i v květnu je pylová aktivita dřevin v plné síle. Jsou mezi nimi jak listnaté, tak jehličnaté stromy, stejně tak i keře. Na území České republiky v tomto období nejčastěji kvetou:

Nejkritičtější místa jsou borové háje či lesy s převahou listnáčů. Avšak i v parcích se setkáme s výsadbou řady těchto druhů. Výjimkou by měly být novější parky, které jsou již osazovány s ohledem na možnost způsobení alergie.

Byliny

Byliny v květnu teprve začínají nabývat na síle, nicméně taková kopřiva a jí příbuzné jsou již v plném květu. Stejně tak i jinak blahodárný jitrocel. Rovněž drnavec může způsobit nejedno kýchnutí.

Trávy

Trávy mají v květnu do květu ještě daleko, i když při dostatečně teplém počasí se již můžeme postupně setkat s prvními zástupci. Pomalu mohou začínat kvést bojínek, lipnice a psárka. Také srha a žito se postupně dostávají do květu.

V květnu by si tedy alergici měli dávat největší pozor na stromové alergeny. Pokud je to jen trochu možné, měli by se vyhnout rizikovému prostředí nebo alespoň dodržovat preventivní opatření – například omezit větrání, umýt si obličej a vlasy po procházce venku a také často prát venkovní oblečení.

Zdroj: www.polleninfo.org, 2015 a Váš kalendář sezónních alergií, 2015

website.web.ps.text.newsletter_free_subscribe