Další riziková sezóna pro astmatiky se blíží

Zima znamená zvýšený výskyt různých infekcí průdušek a horních cest dýchacích. To spolu se studeným vzduchem či nevhodně zvolenou fyzickou aktivitou ohrožuje kromě jiných osob i astmatiky. Potíže mohou dokonce vyústit až v astmatický záchvat.

Průdušky astmatika jsou vlivem zánětlivých změn, které v nich probíhají, mimořádně citlivé na řadu vnějších podnětů. Téměř každý takto nemocný člověk může vypozorovat tzv. spouštěče zhoršení astmatických potíží. K těm nejběžnějším patří:

Kdy může sport uškodit

Fyzická aktivita obecně zdraví prospívá. Je dobrou prevencí nemocí srdce a cév, rozvoje obezity, zlepšuje celkovou kondici a výkonnost. V nevhodných podmínkách však může mít sport na zdraví zcela opačný efekt. Při tréninku totiž zvyšujeme nároky na množství a rychlost vzduchu proudícího průduškami. Studený a suchý vzduch jejich sliznici dráždí a vysušuje. U astmatika může tato kombinace vést ke vzniku bronchospasmu – tedy k prudkému zúžení průsvitu průdušek, spojenému s akutními dechovými potížemi. V takové situaci musí postižený včas užít úlevové inhalační léky, aby se vyhnul vzniku astmatického záchvatu.

Poznejte své limity

Zima pro astmatika představuje stejně rizikové období, jakými jsou jaro či podzim, kdy pro změnu dominuje vysoký výskyt alergenů ve vzduchu. Každá osoba trpící tímto problémem by měla být sledována v ambulanci alergologa či plicního lékaře. Ten volí adekvátní léčbu šitou na míru, včetně vhodně zvolené úlevové medikace, kterou nemocný musí umět dobře a včas použít. Astma nemusí život omezovat, nejdůležitější je včas rozpoznat situace, které stav zhoršují, a zohlednit to při výběru svých aktivit.

(rej)

Zdroj:
www.medscape.com

website.web.ps.text.newsletter_free_subscribe