Astma a alergie: Souvisí spolu, ale ne vždy!

Astma si nejčastěji spojujeme s alergiemi. Někteří však vědí, že často jde i o psychicky spuštěnou nemoc. Kde je pravda? Nahlédněte spolu s námi mezi příčiny této časté obtěžující nemoci.

Většinou se astma projeví v raném dětství, někdy ale i v pubertě nebo v dospělosti. Jde o chronický, tedy stálý zánět dýchacích cest. Průdušnice a průdušky astmatika jsou citlivé na konkrétní vyvolávající podnět, na který reagují otokem a zúžením svého průsvitu. Vzduch jimi tedy proudí obtížněji, a to nejen do plic, ale zejména z nich. V plicích se tak hromadí starý, již vydýchaný vzduch a člověk začíná kašlat, sípat a dusit se. Jaké bývají spouštěcí podněty?

Cvičení i špinavé ovzduší

Mezi vyvolávající faktory astmatu patří:

Bylo by ale chybné si myslet, že na základě těchto příčin rozlišujeme šest druhů astmatu. Důvod vzniku nemoci bývá často směsí více než jednoho z faktorů, a někdy je pro lékaře dokonce záhadou. Faktem je, že například psychicky podmíněné astma nemůže propuknout bez účasti alergické nebo jiné dráždivé složky, naopak to ale neplatí.

Nevyléčitelné, ale řešitelné

Astmatu se člověk nikdy úplně nezbaví. Jeho léčba však v současné době dosáhla takové úrovně, že se pacienti často cítí zcela zdraví. Kromě tablet a vdechovaných směsí užívaných pravidelně známe i vdechovací spreje „pro případ nouze“, které se aplikují pouze při potížích nebo před tělesnou námahou. Zejména dětské astma může být kompenzováno tak dobře, že v pubertě již nepředstavuje žádné omezení pro pacienta, který v tomto věku často zanedbává nebo samovolně ukončuje léčbu. To však není správně. Chronický zánět se do dýchacích cest může pomalu, plíživě vrátit a znovu vyvolat dýchací potíže, které člověku s jeho životem a každodenními zvyky pěkně zamávají.

(luko)

Zdroje:
www.aaaai.org
www.ncbi.nlm.nih.gov
www.aaaai.org

website.web.ps.text.newsletter_free_subscribe