Alergenová imunoterapie může pokračovat i v těhotenství

Lékařem řízené „otužování“ organismu proti určitému alergenu bývá většinou úspěšné. Je-li pacientkou nastávající matka, může být tento proces za jistých podmínek výhodný i pro dítě.

Alergenová imunoterapie je léčebná metoda určená ke snižování intenzity projevů alergie. Spočívá v tom, že pacient je opakovaně vystavován zvyšujícím se dávkám alergenu a tím je u něj vyvolávána tolerance. Léčba se podává ve formě injekcí, perorálních roztoků nebo tablet a má dvě fáze. Nejprve se začne s aplikací velmi malého množství alergenu a dávka se postupně navyšuje, až se dosáhne cílových hodnot. Touto dávkou se pak přeočkovává po dobu 3–5 let. Alergenová imunoterapie není jen účinná, ale také finančně efektivní. Může ušetřit za náklady na zdravotní péči 33–41 % výdajů.

Geny mají sílu

Již dříve bylo zjištěno, že látky zprostředkovávající toleranci mohou přestoupit placentární bariéru a přenést se tak z matky na dítě. Hladina těchto látek se zvyšuje právě při alergenové imunoterapii. Toto spojení je velice důležité, protože sklony k přecitlivělosti jsou dědičné.

Výzkum ukazuje na spojitost mezi alergenovou imunoterapií aplikovanou před těhotenstvím nebo v jeho průběhu a sníženou pravděpodobností výskytu atopického ekzému, astmatu nebo potravinové alergie u dítěte.

Pravidla při graviditě

Ačkoli není důvod terapii ukončit kvůli těhotenství, nedoporučuje se ji v tuto dobu začínat. Jediná situace, kdy je třeba zvážit přerušení léčby, nastává tehdy, když žena otěhotní na začátku první fáze, kdy se zvyšují dávky alergenu. Toto přidávání se v těhotenství nepovažuje za vhodné. Navíc pokud je stávající dávka tak nízká, že je nepravděpodobné, aby měla léčebný účinek, pak je zbytečné po dobu gravidity v její aplikaci pokračovat. Pokud žena otěhotní v době, kdy dostává udržovací dávku, může v terapii beze změny pokračovat. Jestliže dojde během léčby k otěhotnění, lze pokračovat v užívání alergenové imunoterapie, pokud je to nutné, avšak za pečlivého dohledu lékaře.

Pokud je zjištěna alergie a alergenu se nelze vyhnout anebo tlumení příznaků pomocí léků není dostatečné, lékaři doporučují alergenovou imunoterapii. Ta může vést ke zmírnění a někdy i úplnému vyléčení nepříjemných stavů. Její účinek není okamžitý, ale někteří pacienti se začnou už brzy cítit lépe.

(pez)

Zdroj:
http://acaai.org
http://www.aaaai.org

website.web.ps.text.newsletter_free_subscribe