Pylová informační služba

Pylová informační služba

Česká pylová informační služba - PIS

Ve většině evropských zemí existuje v současné době pylová informační služba (PIS), která sleduje obsah pylu, případně i jiných biologických objektů v ovzduší. Při znalosti kvantitativních a kvalitativních údajů o výskytu pylů v ovzduší celé Evropy je možno následně vypracovat předpovědi pro další období. Zpracované údaje slouží lékařům i pacientům ke zkvalitnění léčby. V bývalém Československu byla PIS založena v roce 1992 a v současné době sleduje situaci 11 monitorovacích stanic.

Czech Pollen Information Service - PIS (english summary)

Pollen Information Service (PIS) exists in most European countries at present. It monitors the content of pollen, spores and other biological objects in the air. With the knowledge of qualitative and quantitative data about their distribution in the air over the whole continent it is possible to forecast the situation for the near future at any place. This information helps doctors and their patients to improve the treatment of allergies. In the former Czechoslovakia PIS was established in 1992. Currently there are 11 pollen monitoring sites in the Czech Republic.

website.web.ps.text.newsletter_free_subscribe