Onemocnění dnešní doby

Čtyři faktory, které zvyšují riziko vzniku pylové alergie

Pylová alergie je bezesporu onemocněním dnešní doby. Zvýšené riziko vzniku pylové alergie je nežádoucím vedlejším produktem několika jevů: znečištěného ovzduší, globálního oteplování, globalizace a stresu.

1. Znečištění ovzduší

Riziko vzniku alergie zvyšuje v první řadě znečištění způsobené dopravním provozem nebo průmyslovou výrobou. Znečištěné ovzduší oslabuje nosní sliznici a zvyšuje tak pravděpodobnost, že dýchací cesty budou reagovat na alergeny. Alergenům obsažených ve vzduchu se navíc zvyšuje jejich alergenní potenciál – když částice nečistot přilnou k pylovým zrnům, změní se jejich povrchová struktura a stanou se více alergenní. Pravděpodobnost, že vyvolají zánět dýchacích cest, se tak zvyšuje.

2. Klimatické změny

Přímý vliv na zvýšený výskyt pylové alergie má také globální oteplování. Rostliny rostou rychlejším tempem a období mírnějšího počasí začíná dříve a končí později. Pylová sezóna proto trvá déle a množství pylu v ovzduší je na vzestupu.

3. Globalizace

Vedlejším produktem globalizace neboli propojování světa v mnoha ohledech je vznik nových alergenů. Trávy se nyní vyskytují v oblastech, kde nebyly dříve známé. Země dovážejí nepůvodní stromy pro okrasnou výsadbu a exotické druhy rostlin se stávají běžnými. Důsledkem tohoto globálního posunu je, že jsme dnes vystaveni řadě nových alergenů, které mohou vyvolávat nebo zvyšovat riziko alergie.

4. Stres

Další faktor, který dokáže „znečistit“ jak mysl, tak tělo. Jeho škodlivé účinky na imunitní systém omezují schopnost těla bránit se proti zánětu. Nedávné studie navíc prokázaly, že je spojen s vyšším rizikem alergické rýmy a astmatu.

website.web.ps.text.newsletter_free_subscribe