Sinice, řasy a další příčiny vodních alergií

Sinice, řasy a další příčiny vodních alergií

22. 7. 2015

Začínají prázdniny a mnoho z nás se už těší na dovolenou u vody. Ale vše mohou pokazit alergie, které mívají svůj původ i v samotné vodě. Jednou z nich je tzv. cerkáriová dermatitida, se kterou bychom vás nyní rádi seznámili.

Cerkáriová dermatitida se v anglické literatuře nazývá také „svědění plavců“ („swimmer’s itch“). Jedná se o kožní vyrážku způsobenou alergickou reakcí na infekci larvami motolic, tzv. cerkáriemi. Přirozenými hostiteli těchto parazitů je vodní ptactvo, ryby nebo plži. Člověk pro ně nepředstavuje vhodné životní prostředí. Nemohou se v lidském těle vyvíjet ani množit a po infikování kůže brzy hynou. Proto se také nepřenášejí mezilidským kontaktem.

Kde číhá nákaza

Cerkárie mohou obývat rybníky, jezera, moře i oceány po celém světě. Všude, kde jsou jejich možní hostitelé, mohou být i ony. Člověk se nakazí při plavání či brouzdání v zamořené vodě. Larvy se uchytí na kůži, kde způsobí alergickou reakci. Protože se ale více nacházejí v mělké vodě a podél břehů, jsou k této nákaze o něco náchylnější děti. Ty si totiž právě u břehů často hrávají.

Jak problém poznáte

Většina případů cerkáriové dermatitidy ani nevyžaduje lékařské ošetření – jedná se spíše o nepříjemnou komplikaci než nebezpečný problém. Příznaky se rozvíjejí v rozmezí minut až dnů od koupání v zamořené vodě. Postižená kůže svědí, štípe nebo pálí. Během 12 hodin se objeví zarudlé pupínky, které se mohou postupně vyvinout až v puchýřky.

Neškrábat!

Dobrými spojenci v boji proti svědění a vyrážce mohou být:

  • studené obklady,
  • kortikosteroidní mast,
  • koupel v jedlé sodě,
  • pasta vyrobená z jedlé sody a vody nanesená na postižená místa,
  • různé protisvědivé vodičky či masti,
  • ovesné koupele.

Postižená místa si v žádném případě neškrábejte! Vytvořili byste tak ideální prostředí pro rozvoj infekce. Pokud je svědění intenzivní, použijte co nejdříve některou z výše uvedených možností.

Potížím je lepší předcházet

  • Nekoupejte se v oblastech, kde se tyto problémy obzvláště v aktuální sezóně již vyskytly nebo kde je jinak riziková voda.
  • Neplavte nebo nenechávejte děti brouzdat se v bažinatých oblastech, kde se běžně vyskytují plži.
  • Po koupání se okamžitě osušte ručníkem (ne žádné „schnutí na sluníčku“) nebo se osprchujte.
  • Nekrmte ptáky v místech, kde se lidé koupou. Tak byste do dané oblasti přilákali více možných hostitelů cerkárií a zvýšili tak riziko rozvoje cerkáriové dermatitidy.

(ivh)

Zdroje:
MEDICINENET, Swimmer’s Itch. Dostupné z: www.medicininenet.com
WIKISKRIPTA, Zdravotní rizika z vody. Dostupné z: www.wikiskripta.eu