Chcete se definitivně zbavit alergie? Jedna možnost by tu byla…

Chcete se definitivně zbavit alergie? Jedna možnost by tu byla…

31. 5. 2015

Řešení má název alergenová imunoterapie a v současné době představuje jediný postup, který řeší samotnou příčinu alergií. Základem je nenásilné „otužování“ organismu vůči spouštěči nepříjemných projevů.

Historie užívání tohoto způsobu léčby se datuje od počátku minulého století. První zmínky pocházejí od anglického lékaře Noona z roku 1911. Ten poprvé použil výtažky z pylu pro léčbu alergické rýmy. Do České republiky se extrakty alergenů dostaly v padesátých letech zásluhou českého lékaře MUDr. Josefa Lišky. Alergenová imunoterapie přesto není nijak běžnou záležitostí, u nás je tímto způsobem léčeno asi jen 10 % alergiků. Na trhu se v současnosti lze setkat pouze s přípravky zahraničních firem, které však splňují přísné bezpečnostní normy, a jejich užívání je proto spojeno pouze s minimálním výskytem nežádoucích účinků.

Ve dvou vlnách

  • Základním principem léčby je cílené podávání alergenů, které způsobují nechtěnou reakci.
  • Alergenová imunoterapie probíhá ve dvou fázích.
  • Při úvodní léčbě se velikost dávky zpravidla postupně zvyšuje až do dosažení takového nejvyššího množství, které je ještě pacientem dobře tolerováno.
  • Udržovací terapie pak spočívá v tom, že takto určené množství extraktu alergenu je trvale podáváno po dobu 3–5 let.

Alergenová imunoterapie je v současnosti považována za účinnou metodu v léčbě alergií, které jsou způsobeny pyly trav, dřevin, bylin, roztoči, některými plísněmi, alergeny domácích zvířat a jedem blanokřídlého hmyzu. Specialisté v oboru alergologie a imunologie mohou metodu využít i při terapii alergické rýmy, astmatu a přecitlivělosti na hmyzí bodnutí.

Ověřeno odborníky

V průběhu vývoje metody se přešlo od užívání vodných roztoků k podávání alergenů vázaných na nosiče. Docílilo se tak pozvolného uvolňování, které nezpůsobuje větší nežádoucí účinky. V současné době se alergeny aplikují:

  • ve formě tablet,
  • jako kapky pod jazyk,
  • injekčně do podkoží.

V České republice se užívají pouze ověřené přípravky, které mají doloženou kvalitu i efekt.

Alergenové imunoterapie se tedy není třeba obávat. Jde o jednu z nejúčinnějších a nejbezpečnějších metod v terapii výše zmíněných projevů přecitlivělosti.

(holi)

Zdroj: zdravi.e15.cz