Vrba (SALIX L.)

Hojným druhem je například vrba jíva, tedy keř nebo nízký stromek 5–10 metrů vysoký s metlovitými větvemi. Jde o významnou včelařskou dřevinu, který poskytuje svým pylem a šťávou z nektárií první pastvu včelám. 

Místa výskytu:

Vrby jsou rozšířeny na našem území od nížin až do nejvyšších hor. Většinou jsou vrby vázány na trvale vlhká stanoviště podél vodních toků, osidlují prameniště, okraje rašelinišť a vlhké louky. Bývají vysazovány ke zpevnění břehů, ale i hald a výsypek a jako součást remízků. Ozdobné formy jsou často vysazovány v parcích.

Doba květu:

Vrby kvetou v dubnu a v květnu.

Alergologický význam: 

Jde o středně významný rod.

Vrba