Topol (POPULUS L.)

Ze všech druhů topolů je v Evropě nejrozšířenější topol osika. Jde o opadavý strom s řídkou korunou, který dorůstá výšky 25–30 metrů. Kmen topolu je zřídka rovný, většinou nakloněný. Topol osika je důležitou včelařskou rostlinou – v předjaří poskytuje včelám pastvu v době nedostatku potravy. 

Místa výskytu:

U nás roste od nížin do hor (1 000 m n. m.), je odolný vůči mrazu. Není náročný na kvalitu a vlhkost půdy. Topol osika je rozšířena od nížin do hor, je to světlomilná, ale nenáročná dřevina, patří k tzv. pionýrským druhům. Topol černý a bílý (linda) patřily k dřevinám lužních lesů velkých řek, z toho linda jen na Moravě. Rychle rostoucí topoly jsou často vysazovány podél silnic, v městské zeleni, kolem vodních toků.

Doba květu:

Kvete od března do května.

Alergologický význam:

Alergici mohou mít určité potíže způsobené mechanickým drážděním očních spojivek a nosní sliznice jemným chmýřím, které je součástí létacího aparátu semen.

Topol