Šťovík (RUMEX L. s.l.)

Šťovík kyselý je vytrvalá dvoudomá bylina, která dosahuje výše až 60 cm a mívá větší množství pylu. Sbírají se převážně její listy. Užívá se převážně zevně ve formě obkladů na různé kožní problémy nebo ve formě kloktadla při aftech v ústech. 

Místa výskytu: 

Jednotlivé druhy šťovíku nalezneme na velmi rozmanitých stanovištích. Jedná se vesměs o rostliny nelesní, svělomilné. Kyseláč luční je typickým druhem kulturních luk, pastvin i okrajů cest a pobřežních porostů. Kyselka obecná dává přednost chudým pastvinám na písčitých půdách, rumištím i sutím a mechanicky narušeným kyselým půdám. V České republice se šťovík hojně vyskytuje od nížin po nižší horské polohy.

Doba květu:

Kvete od května do srpna.

Alergologický význam:

Významný především délkou květního období, ale jeho vliv na výskyt alergií není dosud dostatečně zdokumentován.

Šťovík