Platan (PLATANUS L.)

Platany jsou statné stromy, které se vysazují v parcích či jinde v městském prostředí. Platan západní k nám byl přemístěn ze Severní Ameriky, platan východní je původní dřevinou v jihovýchodní Evropě. Platan javorolistý je hybridní druh oblíbený v našich parcích. Dorůstá se výšek i přes 30 metrů a je nejrozšířenějším evropským platanem. 

Místa výskytu:

Platany jsou poloslunnou dřevinou náročnou na úrodnost a vlhkost půdy. Nejlépe rostou podél řek a potoků. Vyskytují se v celé Evropě s výjimkou severních oblastí, nachází se také v Severní Americe. V České republice rostou v parcích a zámeckých zahradách.

Doba květu:

Kvete v dubnu a v květnu.

Alergologický význam:

Silněji ohrožují alergiky hlavně při jejich větším místním výskytu v městských parcích.

Platan