Pampeliška (TARAXACUM L.)

Pampeliška lékařská je vytrvalá 10–25 cm vysoká bylina. V České republice patří mezi nejznámější a nejrozšířenější druhy rostlin. Jde o léčivou bylinu, která zlepšuje trávení, látkovou výměnu, je močopudná a podporuje funkci žlučníku a jater.

Místa výskytu: 

Pampeliška lékařská hojně roste od nížin do hor na loukách a v jiných travních porostech, někdy i ve světlých listnatých lesích a na pasekách. Nesnáší zastínění. Ostatní druhy rostou podobně na nezastíněných stanovištích od míst trvale vlhkých až po suchá, teplá stanoviště, některé i jako součást vysokohorské vegetace.

Doba květu: 

Kvete od dubna až do října.

Alergologický význam: 

Patří mezi středně silné alergeny.

Pampeliška