Olše (ALNUS MILL.)

Olše dorůstají do výšky 25–35 m. Mají vysoko posazenou korunu s tenkými větvemi. Kůra je v mládí zelenočerná, ve stáří destičkově rozpukaná, šupinovitá, šedohnědá. Olšové dřevo se využívá k výrobě nádobí, různých mis či necek. 

Místa výskytu: 

Olše lepkavá je běžným doprovodným druhem dřevinných porostů v okolí řek a potoků v nižších a středních polohách. V horských a podhorských oblastech ji nahrazuje olše šedá. 

Doba květu:

(Únor) březen, duben.

Alergologický význam:

Olše lepkavá je významnou alergenní rostlinou časného jara.

Olše