Lipnicovité / trávy

Lipnicovité / trávy (POACEAE / GRAMINEAE)

Lipnicovité patří mezi nejpočetnější čeledi cévnatých rostlin. V současné době se rozlišuje 761 rodů a kolem 12 000 druhů. Jde o trávovité rostliny, které mají nejčastěji ráz bylin, ať už vytrvalých, jednoletých či víceletých. 

Místa výskytu:

Trávy dnes patří mezi dominantní rostliny bezlesé kulturní krajiny – tedy se vyskytují na loukách, mezích, parcích a umělých travních porostech. Naleznete je v místech od nejnižších nadmořských výšek do nejvyšších vysokohorských poloh.

Doba květu:

Od května do července.

Alergologický význam:

Trávy patří mezi výrazné alergeny.

Lipnicovité / trávy