Habr (CARPINUS L.)

Habr patří mezi dřeviny střední velikosti, které se dožívají až 200 let. Dřevo habru je tvrdé a je žádané jako kvalitní palivové dříví. V minulosti se také využívalo na výrobu násad a topůrek, mlýnských převodů atd.

Místa výskytu:

Habr je naší původní dřevinou, rozšířený je na celém území státu s výjimkou jižních, respektive jihovýchodních Čech. Bývá součástí smíšených listnatých lesů, ale najdeme jej i v parcích či je využíván do živých plotů, protože dobře snáší zastřihování.

Doba květu:

Od března do května.

Alergologický význam:

Habry patří mezi středně významné alergeny.

Habr