Bříza (BETULA L.)

Bříza patří mezi opadavé až 25 m vysoké stromy. Listy břízy bělokoré se používají k výrobě čajů, ale i nálevů, které se užívají jako diuretikum (podporují vylučování moči).

Místa výskytu:

Břízy jsou běžně rozšířené na území celé naší republiky, v nížinách i v horských oblastech. Osidlují zejména světlá stanoviště a lesní paseky a také bývají často vysazovány v parcích a v příměstských lesích. Patří mezi tzv. pionýrské druhy, tedy rychle se šíří a rostou v podstatě kdekoliv, a proto se používají k rekultivaci hald a návozů.

Doba květu:

Kvete od března do května.  

Alergologický význam:

Bříza bělokorá patří mezi nejvýznamnější pylový alergen mezi dřevinami. Velké množství pylu se větrem roznáší do nemalých vzdáleností.

Bříza