Ambrózie (AMBROSIA L.)

Jednoletá, 110–150 cm vysoká šedozelená bylina. Původně pochází ze Severní Ameriky (USA a jih Kanady), odkud se postupně rozšířila na většinu kontinentů. Do Evropy se dostala ve druhé polovině 19. století, a to především s dováženým obilím či osivem. Rod ambrozie má více než 40 druhů, na našem území se vyskytují tři z nich.

Místa výskytu:

V České republice se ambrozie vyskytuje zejména v teplejších oblastech naší země – v Polabí, na Ostravsku a v okolí velkých měst (Praha, Brno). Roste zejména podél železničních tratí, na rumištích, v přístavech, na skládkách a v okolí komunikací.

Doba květu:

Srpen, září, říjen.

Alergologický význam:

Ambrozie peřenolistá je původcem velkého množství pylu, který má alergické účinky, což se týká zejména oblastí Severní Ameriky a jihu Evropy. V České republice je zatím její alergologický význam méně zásadní, ovšem rostlina se rychle šíří, což může zvýšit i její vliv na alergie.

Ambrózie