Alergenová imunoterapie

 Alergenová imunoterapie je jedinou léčbou působící přímo na příčinu alergie. Tím je schopná nabídnout trvalou léčbu alergických onemocnění. Její účinky jsou nejen dlouhodobé, ale uplatňují se i při prevenci vzniku dalších alergií nebo astmatu. 

Respirační alergie je chronické dědičné onemocnění, které se bez léčby zhoršuje. U pacientů citlivých na určitý alergen často dochází v průběhu času k přecitlivělosti i na jiné alergeny. Navíc alergická rýma může vést ke vzniku astmatu. Alergii můžeme léčit dvěma způsoby:

Jak alergenová imunoterapie funguje?

Alergenová imunoterapie vychází ze stejného principu jako očkování. Spočívá v postupném a pravidelném podávání alergenu, které u pacientů vyvolá příznaky, s cílem navodit snášenlivost vůči alergenu. Tělo si tak znovu přivyká na přítomnost alergenu a obnovuje rovnováhu imunitní odpovědi. Alergenová imunoterapie tak nejenže omezuje příznaky alergie, ale dokonce působí na jejich úplné vymizení. Často může zabránit vzniku přecitlivělosti na jiné alergeny a vzniku astmatu. Díky tomu, že alergenová imunoterapie působí přímo na příčinu, je jediným způsobem léčby, který může nabídnout dlouhodobý účinek.

Je alergenová imunoterapie vhodná pro mě?

Vhodnost alergenové terapie může vždy posoudit pouze alergolog. Alergenová imunoterapie je nicméně určena pro pacienty od věku 5 let, kteří trpí středně těžkou až těžkou respirační alergií a u kterých nezabrala symptomatická léčba.

Alergenovou imunoterapii může předepsat pouze alergolog. Lze ji podávat dvěma způsoby:

  1. sublingválně – běžný způsob, kdy si pacienti doma kapají pod jazyk roztok nebo vkládají tabletu;
  2. subkutánně – kdy jsou pacientům v lékařské ordinaci aplikovány pravidelné injekce.

Kdy s alergenovou terapií začít?

Alergenová imunoterapie se podává celoročně nebo pouze předsezónně a v průběhu sezóny. Záleží na konkrétním přípravku a konkrétní alergii. V případě předsezónního a sezónního dávkování je na konci sezóny léčba přerušena a obnovena před další sezónou. V případě celoročního dávkování lze léčbu zahájit kdykoli během roku a pokračovat v ní nepřetržitě. Aby byla léčba dlouhodobě účinná, musí trvat alespoň tři roky nebo tři sezóny po sobě. Tím, že působí přímo na příčinu onemocnění, omezuje příznaky alergie již během několika prvních týdnů a zlepšuje tak kvalitu života alergiků.

Zdroj:
www.jsem-alergik.cz

website.web.ps.text.newsletter_free_subscribe