Vliv subkutánní imunoterapie na aktivitu bazofilních buněk

Při specifické subkutánní imunoterapii se ještě před započetím pylové sezóny podává pacientovi alergen, na který je citlivý, ve formě podkožních injekcí. V ideálním případě si imunitní systém na tento alergen "zvykne" do té míry, že příznaky pylové alergie v průběhu sezóny jsou již menší.

Při specifické subkutánní imunoterapii se ještě před započetím pylové sezóny podává pacientovi alergen, na který je citlivý, ve formě podkožních injekcí. V ideálním případě si imunitní systém na tento alergen "zvykne" do té míry, že příznaky pylové alergie v průběhu sezóny jsou již menší.

Imunoterapie "alergoidem"

Pro specifickou imunoterapii se někdy namísto přirozených alergenů používají alergeny určitým způsobem modifikované, kterým se říká "alergoidy". Vhodná chemická modifikace u alergoidů zlepšuje jejich schopnost stimulovat imunitní systém a zároveň snižuje riziko nežádoucích účinků.

Lékaři nedávno zjišťovali, jaký účinek má specifická imunoterapie alergoidem na aktivitu takzvaných bazofilních buněk, které hrají důležitou úlohu v průběhu alergické reakce. Pokud jsou bazofilní buňky aktivovány, vystaví na svém povrchu molekulu označovanou jako CD63. Čím více bazofilních buněk nese na svém povrchu tuto molekulu, tím větší je jejich aktivace a tím silnější je také průběh alergické reakce.

Pokles alergických příznaků byl spojen s nižší aktivitou bazofilních buněk

Do studie byli zahrnuti pacienti s alergií na pyl olivovníků, který je v jižní Evropě častou příčinou pylových alergií. Část z nich byla před začátkem pylové sezóny léčena specifickou imunoterapií alergoidem odvozeným z olivového pylu. U takto léčených pacientů lékaři sledovali aktivaci bazofilních buněk, hladinu specifických IgE protilátek a příznaky pylové alergie.

Podávání specifické imunoterapie snížilo výskyt alergických příznaků u léčených pacientů. Dále došlo v průběhu podávání imunoterapie ke zvýšení IgE protilátek, které se tvoří v souvislosti s alergickou reakcí, zároveň se však snížila míra aktivace bazofilních buněk. Zdá se tedy, že i přes nárůst koncentrace IgE protilátek byla léčba specifickou imunoterapií alergoidem účinná.

(vek)

Zdroj: Gokmen N. M.: Desensitization Effect of Preseasonal Seven-Injection Allergoid Immunotherapy with Olive Pollen on Basophil Activation: The Efficacy of Olive Pollen-Specific Preseasonal Allergoid Immunotherapy on Basophils. Int Arch Allergy Immunol. 2012 May 4; 159 (1): 75–82.

website.web.ps.text.newsletter_free_subscribe