Vliv imunoterapie alergoidem na děti s alergickou rýmou

Imunoterapie alergoidem (chemicky modifikovaným alergenem) je nová forma alergenové imunoterapie, která umožňuje bezpečné podávání vysokých dávek alergenu.

Imunoterapie alergoidem (chemicky modifikovaným alergenem) je nová forma alergenové imunoterapie, která umožňuje bezpečné podávání vysokých dávek alergenu. O jejím účinku u dětí s alergickou rýmou máme zatím jen málo informací. Autoři zkoumali vliv této terapie na klinický stav a imunologické parametry u dětí s alergickou rýmou při alergii na pyly trav.

Děti ve věku 6–18 let byly rozděleny do dvou skupin. Celkem 27 dostávalo alergoidovou imunoterapii a 26 bylo léčeno pouze symptomaticky. Pacienti z aktivní skupiny dostali předsezonně 7 injekcí alergoidu a dále udržovací dávky po dobu 27 měsíců. Všichni pacienti dostávali i farmakologickou léčbu.

V aktivní skupině bylo po roce léčby zaznamenáno méně nosních a očních příznaků a méně astmatických příznaků. Rovněž odpověď v kožním a nosním provokačním testu byla po roce léčby významně snížena. Nedošlo ani k sezonnímu nárůstu bronchiální hyperreaktivity a ke zvýšení koncentrace ECP (z angl. eosinophil cationic protein) v nosním výplachu během sezony. Sezonní vzestup specifického sérového IgE byl menší a naopak došlo ke zvýšení specifického IgG, IgG1, a IgG4 již po prvních 7 injekcích. Během tříleté léčby došlo i k postupnému snížení hladin IL-4 .

Alergoidová imunoterapie je účinná při léčbě pylové alergické rýmy u dětí. Dokáže dokonce zabránit sezonnímu zhoršení bronchiální hyperreaktivity, a je tedy prevencí rozvoje astmatu. Imunologickým podkladem jejího působení je snížení tvorby specifického IgE, zvýšení tvorby specifického IgG a snížení hladin IL-4.

(van)

Zdroj: O. Keskin et al, Pediatr Allergy Immunol 2006.

website.web.ps.text.newsletter_free_subscribe