Sublingvální imunoterapie je při léčbě pylové alergie výhodná

Vědci z italské univerzity v Genova zjistili, že sublingvální imunoterapie (SLIT) je pro léčbu dospělých osob s pylovou alergií výhodná. Výsledky studie výzkumníci uveřejnili v časopisu Annals of Allergy, Asthma & Immunology.

Vědci z italské univerzity v Genova zjistili, že sublingvální imunoterapie (SLIT) je pro léčbu dospělých osob s pylovou alergií výhodná. Výsledky studie výzkumníci uveřejnili v časopisu Annals of Allergy, Asthma & Immunology.

Podle autorů studie je SLIT výhodná pro své socioekonomické dopady redukce alergické rýmy a spotřeby protialergických léčiv. V rámci studie vědci zjišťovali pozitiva a negativa užívání SLIT v porovnání se standardní léčbou u mladých dospělých osob s pylovou alergickou rhinitidou a astmatem.

Výsledky studie ukázaly, že SLIT zlepšil příznaky alergie a astmatu u celkem 63,1 % a 51,8 % pacientů ve srovnání s 23,2 % a 28,9 % pacientů léčených standardním postupem.

Ve srovnání se standardní léčbou byly náklady na léčbu SLIT signifikantně nižší. Tato léčba byla bezpečná a pacienty dobře přijímaná.

(van)

Zdroj: Ann Allergy Asthma Immunol 2006;97:615-621.

website.web.ps.text.newsletter_free_subscribe