Sublinguální imunoterapie je pro děti s alergickým astmatem účinná

Vědci z univerzity v italském Janově zjistili, že sublinguální imunoterapie (SLIT) snižuje příznaky a nutnost pohotovostní léčby u dětí s alergickým astmatem. Výsledky studie výzkumníci uveřejnili v březnovém čísle časopisu Chest.

Autoři studie uvedli, že přestože nedávné studie dokumentovaly účinnost a bezpečnost SLIT u pacientů s rýmou, léčba pacientů s astmatem byla stále v oblasti debat.

Výsledky studie ukázaly, že léčba SLIT byla spojena se signifikantním snížením výskytu příznaků a nutnosti pohotovostní léčby.

Vědci z univerzity v italském Janově zjistili, že sublinguální imunoterapie (SLIT) snižuje příznaky a nutnost pohotovostní léčby u dětí s alergickým astmatem. Výsledky studie výzkumníci uveřejnili v březnovém čísle časopisu Chest.

Autoři studie uvedli, že přestože nedávné studie dokumentovaly účinnost a bezpečnost SLIT u pacientů s rýmou, léčba pacientů s astmatem byla stále v oblasti debat.

Pro zjištění účinnosti SLIT v léčbě alergického astmatu u dětí vědci provedli metaanalýzu randomizovaných, dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných klinických studií. Do analýzy bylo zahrnuto celkem 441 dětí ve věku od 3 do 18 let. Přitom 232 z nich bylo léčeno pomocí SLIT, 209 bylo léčeno placebem.

Výsledky studie ukázaly, že léčba SLIT byla spojena se signifikantním snížením výskytu příznaků a nutnosti pohotovostní léčby. Nejčastějšími vedlejšími účinky léčby SLIT byly příznaky orální, nosní, oční a gastrointestinální. Ve sledované skupině nedošlo k žádné letální ani těžké systémové reakci.

Vědci uvedli, že by mělo v nejbližších letech dojít k rozsáhlým studiím účinků SLIT na děti. Tyto studie jsou nutné pro určení účinné dávky a způsobu podání.

(sys)

Zdroj: Chest 2008;133:599–609.

website.web.ps.text.newsletter_free_subscribe