Srovnání vnímavosti alergiků žijících v tropech k různým typům alergenů

Podle současného stavu poznání je obecně přijímán názor, že výskyt alergických onemocnění je závislý na přítomnosti alergenů v okolí a na kontaktu pacienta s těmito podněty.

Alergie mohou představovat významný problém na cestách do tropických oblastí, kde je spektrum vyvolávajících alergenů poměrně odlišné.

Cílem studie bylo prokázat, jaký vliv má vystavení alergickým podnětům v tropech na různé typy alergií.

Podle současného stavu poznání je obecně přijímán názor, že výskyt alergických onemocnění je závislý na přítomnosti alergenů v okolí a na kontaktu pacienta s těmito podněty. Alergie mohou představovat významný problém nejen v domácím prostředí, ale také na cestách do tropických oblastí, kde je spektrum vyvolávajících alergenů poměrně odlišné. Cílem popisované studie bylo prokázat, jaký vliv má vystavení alergickým podnětům na pacienty žijící v tropickém prostředí s různými typy alergií.

Autoři studie zkoumali 1496 případů atopických alergií. Pacienti všech věkových kategorií a obou pohlaví byli rozděleni podle věku a onemocnění do skupin s alergickou rýmou (AR), alergickou dermatitidou (AD) a astmatem (AS). Hodnocení bylo prováděno kožním testem umožňujícím zjistit citlivost k příslušnému podnětu. Údaje byly statisticky zpracovány.

Studie zjistila, že nejvyšší výskyt atopické alergie je ve věkové skupině 6–15 let. Dalším výstupem zkoumání bylo zjištění citlivosti k příslušným skupinám alergenních podnětů charakteristických pro tropický region. Nejvíce pacientů reagovalo na částice prachu (94,3 %), hned za nimi následoval typický domácí hmyz tropů – švábi (41,5 %) a domácí zvířata (31,5 %). Pouze 31,1 % alergiků bylo vnímavých k rostlinným alergenům a 19,4 % reagovalo na houby či plísně. U celkem 893 osob zahrnutých v této studii byla zjištěna alergie výhradně na domácí zvířata. Z těchto pacientů trpělo alergickou dermatitidou 38,4 %, alergickou rýmu mělo 31,3 % a alergické astma sužovalo necelou třetinu (30,5 %). Nebyla zaznamenána souvislost mezi typem podnětu a druhem alergie, ani významný rozdíl mezi jednotlivými pohlavími.

Z této studie vyplývá, že v oblasti tropů – na rozdíl od regionů mírného pásu – výrazně převažují alergie k živočišným podnětům nad rostlinnými alergeny. Důvody tohoto zjištění zatím nejsou zcela jasné a k jejich objasnění je nutný další výzkum.

(ver)

Zdroj: Montealerge F, a spol. Clin Exp Allergy 2004.

website.web.ps.text.newsletter_free_subscribe