Srovnání loratadinu s fexofenadinem nebo placebem při léčbě sezonní alergické rýmy

Cílem randomizované, dvojitě slepé, placebem kontrolované studie bylo srovnání loratadinu s fexofenadinem a placebem při léčbě příznaků sezonní alergické rýmy.

Cílem randomizované, dvojitě slepé, placebem kontrolované studie bylo srovnání loratadinu s fexofenadinem a placebem při léčbě příznaků sezonní alergické rýmy.

Do studie byli zahrnuti dobrovolníci ve věku od 12 do 60 let s jarní/letní sezonní alergickou rýmou a celkovým skóre závažnosti potíží (TSS) nejméně 8 (maximum bylo 15). Účastníci studie užívali loratadin v dávce 10 mg jednou denně, fexofenadin v dávce 60 mg dvakrát denně nebo placebo po dobu sedmi dní.

Hlavním sledovaným parametrem byla redukce závažnosti obtíží (hodnocena podle TSS), která se zjišťovala při vyšetření na konci studie.

Výsledky studie ukázaly, že oba léky byly při léčbě příznaků sezonní alergické rýmy úspěšnější než placebo. Ve srovnání s fexofenadinem docházelo při léčbě loratadinem ke statisticky významnému omezení příznaků alergické rýmy (hodnocených podle TSS). Tohoto omezení bylo dosaženo během 12 hodin po podání první dávky.

(van)

Zdroj: Clinical Drug Investigation

website.web.ps.text.newsletter_free_subscribe