Specifická imunoterapie ve formě tablet: je bezpečná?

Specifická imunoterapie ve formě tablet spojuje dvě výhody zároveň: za prvé umožňuje léčit samotnou příčinu alergie, a nikoli jen její příznaky a za druhé je její užívání jednoduché a pohodlné. V minulosti byla specifická imunoterapie podávána jen ve formě injekcí, což pro mnoho pacientů znamenalo nepříjemnou komplikaci.

Bezpečnost především

V České republice jsou dnes k dostání dva různé přípravky, které nabízí specifickou imunoterapeutickou léčbu alergie v tabletách. Oba preparáty obsahují pylové alergeny trav. Stejně jako injekční formu specifické imunoterapie také imunoterapii v tabletách se doporučuje užívat dlouhodobě (minimální doporučená doba je tři roky). A protože každé dlouhodobé užívání jakéhokoli léku s sebou může přinášet určitá rizika, je potřeba pečlivě sledovat výskyt jakýchkoli nežádoucích účinků, které by se v souvislosti s imunoterapií v tabletách mohly objevit.

Letos v květnu byly uveřejněny výsledky dlouhodobé klinické studie, jejímž cílem bylo sledovat výskyt nežádoucích účinků v průběhu tříleté imunoterapeutické léčby jedním z přípravků u pacientů s pylovou alergií. Studie byla provedena ve Francii a zapojilo se do ní 130 lékařů a více než 600 lidí trpících pylovou alergií. Nejméně čtyři měsíce před začátkem každé pylové sezóny dostávali pacienti jednu tabletu přípravku denně a toto dávkování bylo udržováno také po celou dobu pylové sezóny.

Výsledky "bezpečnostní" studie

Pacienti užívali tablety v průměru 5,5 měsíce každý rok. Po podání první tablety se u přibližně poloviny pacientů objevila velmi mírná alergická reakce, která odezněla do třiceti minut a nevyžadovala žádnou léčbu. Podíl pacientů s touto reakcí klesl ve třetím roce léčby na přibližně jednu třetinu. Pouze u 15 pacientů z celé studie se v průběhu léčby objevila vážnější reakce na podávaný lék, kvůli které musela být účast ve studii přerušena. Nejčastějším nežádoucím účinkem (kvůli kterému však nebylo nutné přerušit podávání léku) byla mírná reakce na sliznici v ústech nebo v hltanu. Autoři studie své výsledky uzavírají s tím, že dlouhodobá specifická imunoterapeutická léčba alergie tabletami s obsahem alergenů trav je obecně dobře snášena.

(vek)

Zdroj: Wessel F. et al: Safety and Tolerability of an SQ-Standardized GRAss ALlergy Immunotherapy Tablet (GRAZAX®) in a Real-Life Setting for Three Consecutive Seasons - The GRAAL Trial. Clin Drug Investig. 2012 May 18; doi: 10.2165/11634270-000000000-00000. [Epub ahead of print]

website.web.ps.text.newsletter_free_subscribe