Sezónní i celoroční alergická rýma způsobuje poruchy čichu

U lidí trpících alergickou rýmou se poruchy čichového vnímání vyskytují poměrně často, avšak jen málo je známo o tom, co tyto poruchy způsobuje. Němečtí vědci proto nedávno provedli studii, ve které se pokusili dát do souvislosti kvalitu čichového vnímání u lidí s alergickou rýmou a údaje o nosní sekreci a průchodnosti.

Do studie byli zařazeni jak zdraví dobrovolníci, tak i lidé trpící alergickou rýmou (sezónní nebo celoroční). Kvalita jejich čichu byla hodnocena pomocí takzvaného „Sniffin’ Sticks“ testu, což by bylo možné přeložit jako „test s čichacími tyčinkami“.

U lidí trpících alergickou rýmou se poruchy čichového vnímání vyskytují poměrně často, avšak jen málo je známo o tom, co tyto poruchy způsobuje. Němečtí vědci proto nedávno provedli studii, ve které se pokusili dát do souvislosti kvalitu čichového vnímání u lidí s alergickou rýmou a údaje o nosní sekreci a průchodnosti.

Jak zhodnotit stav nosu a čichu

Do studie byli zařazeni jak zdraví dobrovolníci, tak i lidé trpící alergickou rýmou (sezónní nebo celoroční). Kvalita jejich čichu byla hodnocena pomocí takzvaného „Sniffin’ Sticks“ testu, což by bylo možné přeložit jako "test s čichacími tyčinkami". V průběhu tohoto vyšetření se skutečně používají zařízení velikosti tužky, které podle potřeby uvolňují různé pachy.

Hodnocení nosní sekrece (produkce řídkého vodnatého sekretu) zahrnovalo mimo jiné vyšetření eozinofilního kationického proteinu, který je ukazatelem alergického zánětu v nosní sliznici, a také stanovení tryptázy, která se rovněž uvolňuje v průběhu alergické reakce. Nosní průchodnost byla stanovena pomocí rhinomanometrie.

Za zhoršení čichu může pravděpodobně zánět

Podle očekávání měli účastníci studie trpící sezónní nebo celoroční alergickou rýmou snížené čichové funkce oproti skupině zdravých dobrovolníků. Analýza nosní sekrece ukázala vyšší hodnoty eozinofilního kationického proteinu i tryptázy u osob se sezónní alergickou rýmou, avšak rhinomanometrické vyšetření nosní průchodnosti neprokázalo žádné významné rozdíly mezi jednotlivými skupinami. Uvedené výsledky naznačují, že zhoršení čichu u lidí s alergickou rýmou není primárně způsobeno zhoršením nosní průchodnosti, ale spíše dlouhodobou přítomností alergického zánětu v nosní sliznici. Ten mimo jiné poškozuje také buňky v nosní sliznici, které obsahují speciální receptory odpovědné za čichové vnímání.

(vek)

Zdroj: Becker S. et al.: Olfactory dysfunction in seasonal and perennial allergic rhinitis. Acta Otolaryngol. 2012 Apr 12. [Epub ahead of print]

website.web.ps.text.newsletter_free_subscribe