Rinitida vyvolaná zátěží

Cvičením/zátěží vyvolaná rinitida (EIR – exercise induced rhinitis) a zejména pak rinorea je u atletů velmi častá.

Podle výsledků dotazníkové studie publikované v únorovém vydání časopisu Annals of Allergy & Asthma Immunology je cvičením/zátěží vyvolaná rinitida (EIR – exercise induced rhinitis) a zejména pak rinorea u atletů velmi častá. Tento syndrom se přitom objevuje jak u sportovců trpících alergií, tak i u jedinců bez jakékoliv zjištěné alergie na cokoliv.

Výzkumníci pod vedením lékařů Williama Silverse a Jilla Polea z Englewoodské kliniky v americkém Coloradu rozeslali dotazníky dospělým osobám, které byly léčeny ambulantními alergology, a členům místního atletického klubu. Témata otázek zahrnovala nosní příznaky objevující se při pobytu v místnostech (například kongesce sliznice) stejně jako vnímání negativních účinků rinitidy na zátěž.

Ze 164 pacientů, kteří dotazník dostali, 40 % uvedlo, že jejich EIR negativně ovlivňuje atletické výkony. Tento jev byl častější u alergických pacientů s nosními příznaky než u nealergických jedinců. U 61 % pacientů, kteří uvedli, že se jejich rinitida zhoršuje s pobytem v místnosti (indoor EIR), byla nejčastějším příznakem rinorea. EIR objevující se na čerstvém vzduchu trpělo 56,1 % jedinců účastnících se studie.

„Rinitida vyvolaná zátěží, především rinorea, se často objevuje u atletů bez vazby na nosní alergii,“ píšou autoři. „Dotazy směřované na spouštěče rinitidy při tréninku na čerstvém vzduchu či pod střechou by měly být součástí kompletní anamnézy, aby bylo možno lépe zvolit léčebný postup vhodný pro daného pacienta.“

(van)

Zdroj: Ann Allergy Asthma Immunol 2006;96:334–340.

website.web.ps.text.newsletter_free_subscribe