Primární senzibilizace na alergen

Prvotní senzibilizace na určitý alergen zvyšuje reaktivitu dýchacích cest na jiné alergeny s tímto alergenem nesouvisející.

Vědci z fakultní nemocnice v Berlíně zjistili, že prvotní senzibilizace na určitý alergen zvyšuje reaktivitu dýchacích cest na jiné alergeny s tímto alergenem nesouvisející. Výsledky studie výzkumníci uveřejnili v zářijovém čísle časopisu Journal of Allergy and Clinical Immunology. V rámci studie vědci pomocí myší zjišťovali účinky senzibilizace určitým alergenem na systémovou imunitní odpověď, zánět dýchacích cest a jejich reaktivitu na jiné alergeny.

Výsledky studie ukázaly, že primární senzibilizace pomocí ovalbuminu nebo extraktu z latexu navozovala silné odpovědi typu TH2 s vysokou produkcí alergenspecifických IgE protilátek a nízkou tvorbou IgG2 protilátek.

U myší primárně senzibilizovaných ovalbuminem a následně latexem došlo k signifikantně silnější nespecifické systémové odpovědi typu TH2. Po senzibilizaci pouze jedním alergenem byla tato odpověď slabší. Tyto dvojitě senzibilizované myši produkovaly vyšší hladinu alergenspecifických IgE a IgG1 protilátek.

(van)

Zdroj: J Allergy Clin Immunol 2006;118:615–621.

website.web.ps.text.newsletter_free_subscribe