Podávání protilátek proti imunoglobulinu E

Úspěšnost specifické alergenové imunoterapie (odkaz) byla prokázána v řadě studií u sezonní alergické rýmy při alergii na pyly.

Úspěšnost specifické alergenové imunoterapie (odkaz) byla prokázána v řadě studií u sezonní alergické rýmy při alergii na pyly. Bylo také prokázáno, že tato léčba snižuje riziko rozvoje astmatu a dalších alergií. Tato léčba má však i některé nevýhody.

Trvá dlouho a často během ní pacienti mají přechodně zhoršené obtíže a potřebují více úlevových léků. V neposlední řadě při této terapii také existuje riziko prudké alergické reakce – anafylaxe. Proto se hledají léky, které by tyto nežádoucí účinky dokázaly tlumit a současně by neblokovaly účinek léčby.

Jedním z kandidátů je protilátka proti lidskému imunoglobulinu E – omalizumab. Imunoglobulin E (IgE) je protilátka zodpovědná za cílené alergické reakce. Pokud je určité množství IgE zneškodněno omalizumabem, k alergické reakci nedojde nebo je reakce mnohem slabší.

Autoři z Německa během jednoho roku sledovali a léčili 221 pacientů s alergickou sezonní rýmou, kteří byli alergičtí na pyl břízy a trav. Rozdělili je do čtyř skupin.

Skupina A byla léčena předsezónní alergenovou imunoterapií na pyl břízy, neměla tedy účinnou léčbu na pylovou alergii na trávy. Skupina B byla léčena protilátkami proti IgE během sezony. Skupina C dostávala předsezónní alergenovou imunoterapii na pyl trav. Konečně skupina D dostávala jak tuto imunoterapii, tak omalizumab během sezony. Po léčbě pacienti i lékaři hodnotili příznaky a spotřebu léků během následně probíhající sezony trav.

Předsezónní léčba na pyl břízy byla v sezoně trav neúčinná; účinnost se během sezony trav ani nepředpokládala, tato skupina sloužila jako kontrolní. Neúčinná během sezony trav byla ale i předsezónní alergenová imunoterapie na pyl trav. Autoři to vysvětlují krátkou dobou podávání imunoterapie a také rozdíly v intenzitě pylové sezony. V řadě jiných studií totiž účinnost v podobných případech prokázána byla.

Pacienti léčení omalizumabem potřebovali podstatně méně úlevových léků a měli méně příznaků. Největší zlepšení pociťovali pacienti skupiny D, kteří podstoupili kombinovanou léčbu omalizumabem a předsezónní alergenovou imunoterapii na pyl trav. Tito pacienti měli nejméně obtíží. Autoři uzavírají studii s tím, že během jejich jednoročního sledování byla léčba omalizumabem kombinovaná s předsezónní alergenovou imunoterapií v porovnání s ostatními zkoumanými způsoby léčby nejúčinnější.

(van)

Zdroj: Rolninck-Werninghaus C, a spol. Allergy 2004;59.

website.web.ps.text.newsletter_free_subscribe