Ovlivnění výkonnosti pacientů se sezonní alergickou rýmou podáváním desloratadinu

Alergická rýma patří k nejčastějším chronickým onemocněním dýchacích cest a její dopad na pracovní výkonnost je tak celkem významný.

Alergická rýma patří k nejčastějším chronickým onemocněním dýchacích cest a její dopad na pracovní výkonnost je tak celkem významný. Snižuje výkonnost a zhoršuje kvalitu života. Také řada léků používaných k její léčbě tlumí pozornost a způsobuje ospalost.

Vědci z Newyorské univerzity zkoumali vliv desloratadinu na pracovní výkonnost pacientů s alergickou rýmou.

Desloratadin je nejnovější antihistaminikum, tj. lék používaný k léčbě alergií. Vědci porovnávali skupinu pacientů léčených desloratadinem se skupinou pacientů léčených placebem, tj. neúčinnou látkou, která má v pacientovi ale vyvolat dojem, že bere skutečný účinný lék. Další srovnávanou skupinou byli zdraví jedinci, kteří dostávali rovněž placebo.

Všichni byli podrobeni testům pozornosti, rychlosti odpovědi, iniciativy, orientace, schopnosti strategického plánování a dalším. Testy byly provedeny nejprve mimo alergickou sezonu, kdy byly všechny testované osoby bez obtíží a tak dostávaly placebo. Dále se testy opakovaly během sezony, jak již bylo uvedeno. Výsledky vyhodnocoval počítač.

Ukázalo se, že v sezoně se při léčbě desloratadinem zcela normalizovala pracovní výkonnost alergiků. Na rozdíl od starších léků neměla tato léčba nežádoucí vedlejší účinky. V porovnání se skupinou pacientů léčných placebem dopadli pacienti léčení desloratadinem také lépe. Studie je dalším potvrzením účinnosti desloratadinu při léčbě alergické rýmy. Rovněž potvrzuje, že tato léčba nemá žádné tlumivé účinky.

(van)

Zdroj: Allergy 59(4):415–420

website.web.ps.text.newsletter_free_subscribe