Ovlivnění nosní průchodnosti desloratadinem u pacientů se sezonní alergickou rýmou a alergií na pyly trav

Otok nosní sliznice je závažný příznak sezonní alergické rýmy. Antihistaminika jej příliš neovlivní. Nové antihistaminikum desloratadin však v klinických studiích zmírňovalo otok nosní sliznice po expozici travním pylům.

Otok nosní sliznice je závažný příznak sezonní alergické rýma. Antihistaminika jej příliš neovlivní. Nové antihistaminikum desloratadin však v klinických studiích zmírňovalo otok nosní sliznice po expozici travním pylům.

Studie, publikovaná týmem rakouských vědců z vídeňské univerzity, sledovala u pacientů alergických na pyly trav účinek podávání desloratadinu v dávce 5 mg na průchodnost nosu, množství sekretu a nosní obstrukci po expozici těmto pylům. V kontrolní skupině bylo místo desloratadinu pacientům podáváno placebo.

Celkem 46 pacientů alergických na pyly trav dostávalo v období mimo pylovou sezonu po 7 dní v jedné denní dávce 5 mg desloratadinu nebo placebo. Dalších 10 dní pak byli pacienti zcela bez léčby, a poté ještě celý týden dostávali opačnou terapii než na začátku. Na závěr každého týdenního cyklu byli na 6 hodin uzavřeni v pylové komoře s patřičnou koncentrací pylů v ovzduší. Během expozice byla pacientům měřena sekrece z nosu (pomocí papírových kapesníků o definované hmotnosti) a rhinomanometricky zjišťována míra kongesce.

Desloratadin se ukázal být významně lepší než placebo při blokádě otoku nosní sliznice a zmírnění sekrece z nosu u pacientů se sezonní alergickou rýmou. Jeho další výhodou je velmi dobrá snášenlivost pacienty všech věkových skupin.

(van)

Zdroj: Horak F. et al, Allergy 58, 2003

website.web.ps.text.newsletter_free_subscribe