Orální alergický syndrom u pylových alergiků léčených specifickou imunoterapií

Orální alergický syndrom u pylových alergiků léčených specifickou imunoterapií V literatuře se uvádí, že 20–70 % pylových alergiků má příznaky orálního alergického syndromu (OAS) po požití syrového ovoce nebo zeleniny.

V literatuře se uvádí, že 20–70 % pylových alergiků má příznaky orálního alergického syndromu (OAS) po požití syrového ovoce nebo zeleniny. Žádná standardní léčba tohoto syndromu neexistuje. Doporučuje se vyhýbat se konzumaci vyvolávajících potravin, a to hlavně v syrovém stavu. Pacienti léčení specifickou imunoterapií (SIT) však pozorují zlepšení těchto projevů ve 30 až 84 procentech.

Cílem uváděné studie bylo zjistit vliv subkutánní specifické imunoterapie, kterou byli léčeni pacienti s různými projevy inhalační alergie ( atopický ekzém, astma, alergická rýma), na projevy orálního alergického syndromu. Dále byly zkoumány nejčastější zkřížené reakce a také ovlivnění závažnosti příznaků vyvolávajícím alergenem, věkem, konkrétními projevy alergie či trváním specifické imunoterapie.

Studie se zúčastnilo 57 pacientů s alergií na vzdušné alergeny, kteří byli léčeni alergenovou vakcinací. Celkem 71 % pacientů mělo alergickou rýmu, 19 % atopický ekzém, 4 % atopický ekzém a astma, 4 % alergickou rýmu a astma a 2 % atopický ekzém a alergickou rýmu. Více než čtvrtina (28 %) pacientů ze všech skupin udávala celoroční projevy orálního alergického syndromu.

Dvě třetiny (69 %) pacientů s orálním alergickým syndromem měly polyvalentní pylovou alergii a 31 % bylo senzibilizováno pouze na jednu skupinu alergenů (nejčastěji pyly trav, stromů nebo starčeku). vZávažnost příznaků OAS nekorelovala s diagnózou, věkem a typem alergenu. Podle mínění pacientů jim v 50 % imunoterapie ulevila i od příznaků OAS. Celkem 44 % pacientů úlevu nepozorovalo a 6 % pacientů pozorovalo zhoršení projevů OAS.

Nejčastěji pozorované zkřížené reakce při přecitlivělosti na pyl stromů byly způsobeny jablkem, mrkví či bramborami, u pylu trav to byla rajčata a kiwi. Studie potvrdila vysoký výskyt OAS u sezonních pylových alergií a dobrou účinnost SIT i na projevy OAS. v(van)

Zdroj: Acta Dermatovenerol Croat 2008;16:19–24.

website.web.ps.text.newsletter_free_subscribe