Některé děti jsou léčeny léky na astma, i když astma nemají

Vědci z holandské Utrecht University zjistili, že méně než polovina dětí léčených léky na astma je vedena pod diagnózou astmatu. Výsledky studie výzkumníci uveřejnili v časopisu BioMedCentral (BMC)-Health Services Research.

V rámci studie její autoři vyšetřovali spojitost mezi preskripcí léků na astma a lékařsky diagnostikovaným astmatem u celkem 74 580 dětí mladších osmnácti let. Ukázalo se, že 7,5 % dětí dostávalo léky na astma, ale pouze 4,1 % bylo vedeno pod touto diagnózou.

Vědci z holandské Utrecht University zjistili, že méně než polovina dětí léčených léky na astma je vedena pod diagnózou astmatu. Výsledky studie výzkumníci uveřejnili v časopisu BioMedCentral (BMC)-Health Services Research.

V rámci studie její autoři vyšetřovali spojitost mezi preskripcí léků na astma a lékařsky diagnostikovaným astmatem u celkem 74 580 dětí mladších osmnácti let. Ukázalo se, že 7,5 % dětí dostávalo léky na astma, ale pouze 4,1 % bylo vedeno pod touto diagnózou. Pouze 49 % všech dětí léčených léky proti astmatu bylo podle diagnózy skutečně astmatických.

Vědci uvedli, že už před zahájením studie předpokládali diskrepanci mezi preskripcí léků na astma a lékaři diagnostikovaným astmatem. Byli ale velmi překvapeni, když zjistili, že tato nesrovnalost se nemění s rostoucím věkem dítěte.

Studie ukázala, že diagnóza astmatu není jediným faktorem pro preskripci léků na astma. Je třeba zjistit, jaké další faktory sledovanou preskripci ovlivňují.
(sys)

Zdroj: BMC Health Serv Res 2008.

website.web.ps.text.newsletter_free_subscribe