Multicentrická studie srovnávající účinnost Loratadinu, Clemastinu a placeba u pacientů s celoroční alergickou rýmou.

Autoři provedli multicentrickou, dvojitě zaslepenou randomizovanou studii u ambulantních pacientů s celoroční rýmou. Porovnávali účinnost třítýdenní léčby loratadinem (Claritine) 10 mg denně, clemastinem (Tavegyl) 1 mg denně nebo placebem.

Autoři provedli multicentrickou, dvojitě zaslepenou randomizovanou studii u ambulantních pacientů s celoroční rýmou. Porovnávali účinnost třítýdenní léčby loratadinem (Claritine) 10 mg denně, clemastinem (Tavegyl) 1 mg denně nebo placebem.

Do studie bylo zařazeno celkem 155 pacientů. Během 6., 13. a 20. dne léčby byly hodnoceny 4 nosní a 3 celkové příznaky a rhinoskopický nález. Pacienti si zaznamenávali své příznaky, rychlost jejich ústupu a eventuální vedlejší reakce do diáře.

Loratadin i clemastin byly ve všech sledovaných parametrech signifikantně lepší než placebo. Pacienti léčení loratadinem měli výrazně rychlejší ústup příznaků než pacienti léčení clemastinem. Loratadin po sedmidenní léčbě výrazně zmenšoval otok nosní sliznice v porovnání s clemastinem. Při porovnání vedlejších účinků si na útlum a spavost stěžovalo významně více osob léčených clemastinem než pacientů léčených loratadinem. Ostatní vedlejší účinky byly srovnatelné mezi všemi třemi skupinami.

Studie prokázala vyšší účinnost loratadinu i clemastinu v porovnání s placebem při zlepšení nosních a očních příznaků u pacientů s celoroční rýmou. Loratadin byl bezpečný a dobře tolerovaný a působil prokazatelně méně sedativně než clemastin. Loratadin je tedy výhodným a bezpečným lékem pro léčbu celoroční alergické rýmy.

(van)

Zdroj: Frolund, R. Allergy, 45, 1990

website.web.ps.text.newsletter_free_subscribe