Mechanismus účinku desloratadinu a jeho klinický význam

Desloratadin je účinné antihistaminikum (lék používaný v léčbě alergie), podává se jedenkrát denně a je bez vedlejších tlumivých účinků. Blokuje H1 receptory a tak zabraňuje uvolňování histaminu (látka stěžejní pro spouštění alergické reakce) a ostatních zánětlivých působků.

Desloratadin je účinné antihistaminikum (používá se v léčbě alergie), podává se jedenkrát denně a je bez vedlejších tlumivých účinků. Blokuje H1 receptory a tak zabraňuje uvolňování histaminu (látka stěžejní pro spouštění alergické reakce) a ostatních zánětlivých působků. Výrazně zmírňuje příznaky celoroční alergické rýmy i sezónní alergické rýmy. Dále snižuje spotřebu úlevové léčby u pacientů s astmatem kombinovaným s alergickou rýmou a zlepšuje kvalitu života pacientů s vleklou kopřivkou.

Otevřená studie u pacientů se sezonní alergickou rýmou ukázala, že léčba desloratadinem významně zlepšuje nosní, oční, kožní a celkové příznaky a projevy astmatu. Polovina pacientů trpících sezonní alergickou rýmou a astmatem současně mohla při léčbě desloratadinem snížit dávky antiastmatické léčby. Více než 91 % pacientů a lékařů považovalo účinnost desloratadinu za vynikající a 98 % pacientů udávalo výbornou snášenlivost. Léčba desloratadinem zlepšila kvalitu života pacientů. Počet pacientů s významným omezením denních aktivit a spánku byl při léčbě desloratadinem 10x menší než bez léčby.

Alergická rýma je nečastějším chronickým onemocněním dýchacího ústrojí a je také významným rizikovým faktorem rozvoje průduškového astmatu. Zasluhuje si proto včasnou a správnou diagnostiku a také dobře tolerovanou léčbu. Tato léčba by měla ovlivnit celý dýchací systém, zasáhnout do alergického zánětu na mnoha úrovních a být účinná na nosní, oční, kožní a celkové příznaky alergie a na příznaky astmatu.

Desloratadin je látka, která tato kriteria splňuje. Nejenže blokuje H1 receptory a tento účinek je 80–115krát silnější v porovnání s ostatními antihistaminiky, ale také blokuje tvorbu některých prozánětlivých působků. Do alergického zánětu tak zasahuje na mnoha úrovních, a tím je vysvětlena jeho široká klinická účinnost.

(van)

website.web.ps.text.newsletter_free_subscribe