Lze předpovědět pylovou situaci podobně jako počasí?

Celoroční sledování umožňuje pro danou lokalitu sestavit podrobný pylový kalendář.  Počasí ale přímo ovlivňuje a může pozměnit průběh pylové sezony. V našich podmínkách lze pylovou sezonu orientačně rozdělit na tři období:

Celoroční sledování umožňuje pro danou lokalitu sestavit podrobný pylový kalendář.

Počasí ale přímo ovlivňuje a může pozměnit průběh pylové sezony. V našich podmínkách lze pylovou sezonu orientačně rozdělit na tři období:

Pylová sezona u nás probíhá přibližně takto:

Pokud je ale počasí během sezony výrazně odlišné od normálu, může být pozměněna i celá pylová sezona. Mírná zima znamená brzký začátek jarní sezony a teplé jaro přispívá k vyšší tvorbě pylu, naopak pozdní mrazíky zpozdí pylovou sezonu a sníží počty pylových zrn v ovzduší. Vítr roznáší pyl na větší vzdálenosti, a tak se příznaky mohou objevit i u pacientů ze vzdálených míst, kde ještě dané druhy nekvetou. Déšť sice sníží aktuální počet pylových zrn ve vzduchu, pokud je ale deštivý podzim a zima bohatá na sněžení, stromy na jaře více kvetou, a tvoří tedy více pylu. Deštivé jaro podporuje růst trav, a tak i tvorbu pylu.

Předpovědi pylové situace se tedy řídí rozborem aktuální klimatické situace a počtu a dat mrazíků.

Avšak stejně tak jako přesná předpověď počasí je i předpověď pylové situace na delší dobu velmi obtížná. Musíme proto nejvíce spoléhat na údaje z minulých let a aktuální situaci předpovídat pouze s menším časovým předstihem, podle aktuální předpovědi počasí.

Množství pylu v ovzduší ovlivňuje i teplota půdy, počet teplých dní s teplotou nad 13 stupňů Celsia, vlhkost vzduchu a také celkový počet dní, kdy v zimě byla teplota pod nulou.

(van)

Zdroj: meteorologyclimatology.suite101.com

Obrázek: earthobservatory.nasa.gov

website.web.ps.text.newsletter_free_subscribe