Konzumace ryb může ovlivnit rozvoj alergie

Alergie na jídlo a potraviny patří mezi nejčastější alergie vůbec. Často vznikají už v dětském věku, někdy například ve formě tzv. atopického ekzému. Jak ve své studii zkoumali švédští lékaři z Dětské nemocnice královny Silvie v Gothenburgu, na vznik alergií má vliv i věk, ve kterém jsou u malých kojených dětí zaváděny příkrmy.

Alergie na jídlo a potraviny patří mezi nejčastější alergie vůbec. Často vznikají už v dětském věku, někdy například ve formě tzv. atopického ekzému. Jak ve své studii zkoumali švédští lékaři z Dětské nemocnice královny Silvie v Gothenburgu, na vznik alergií má vliv i věk, ve kterém jsou u malých kojených dětí zaváděny příkrmy.

Atopický ekzém, strašák západní Evropy

V posledních letech, zejména kvůli vlivu životního prostředí, narůstá ve vyspělých zemích Západní Evropy počet dětí, které trpí nějakou z forem atopického ekzému. Jaký je přesný výskyt tohoto alergického onemocnění u dětí v západním Švédsku, zkoumali lékaři z dětského oddělení Dětské nemocnice královny Silvie v Gothenburgu. Ve své studii hodnotili rizikové faktory, které vzniku atopického ekzému předcházely.

Do své studie zahrnuli celkem náhodně vybraných 8 176 rodin dětí, které se narodily v západním Švédsku v roce 2003. Všem rodinám byly zaslány dotazníky, v nichž rodiče vyplňovali, kdy a jaké příkrmy začali u dětí používat. Dotazník byl zaměřen zejména na přítomnost alergenních složek potravy, jako jsou vejce, mléko a ryby. První dotazník rodiče vyplňovali kolem šestého měsíce života dítěte, druhý v jednom roce.

Po vyplnění dotazníků lékaři hodnotili jejich obsah a rizikové faktory, které vzniku atopického ekzému u dětí předcházely. Z 8 176 rodin jich nakonec bylo ve studii použito 4 921, tj. cca 60 %. Výsledky byly velice zajímavé.

Ekzém u pětiny dětí

U dvaceti procent dětí se do jednoho roku objevil atopický ekzém. Nejčastěji se u dětí poprvé projevil kolem čtvrtého měsíce života. Častěji se vyskytoval u dětí, v jejichž rodinách se atopický ekzém už dříve vyskytl. Zajímavé však bylo, že daleko méně dětí mělo atopický ekzém v domácnostech, kde se buď chovali ptáci, ať už domácí, nebo exotičtí, a také se často jedly ryby. Konzumace ryb a rybího oleje dokonce snížila výskyt na více než jednu třetinu oproti rodinám, které rybám tolik neholdovaly. Naproti tomu se nepodařilo prokázat ani alergizující vliv vajec nebo mléka, ať už byly jako příkrm zavedeny kdykoliv.

(kam)

Zdroj:
Alm B. et al.: Early introduction of fish decreases the risk of eczema in infants., Arch Dis Child. 2009 Jan; 94 (1): 11–5. Epub 2008 Sep 25.

website.web.ps.text.newsletter_free_subscribe