Alergie v anamnéze snižují riziko rakoviny slinivky břišní

Vědci z Mt. Sinai Hospital v Torontu zjistili, že alergie v anamnéze pacienta snižují riziko onemocnění rakovinou slinivky břišní.

Vědci z Mt. Sinai Hospital v Torontu zjistili, že alergie v anamnéze pacienta snižují riziko onemocnění rakovinou slinivky břišní. Výsledky studie výzkumníci uveřejnili v listopadovém čísle časopisu International Journal of Cancer.

V rámci studie byly v letech 2003 až 2006 pomocí Registru nádorového bujení státu Ontario zjišťovány nové případy onemocnění rakovinou slinivky břišní. Do studie bylo zahrnuto celkem 276 pacientů a 378 zdravých osob v kontrolní skupině.

Výsledky studie prokázaly spojitost mezi onemocněním alergií nebo sennou rýmou a statisticky významně nižším rizikem onemocnění rakovinou slinivky břišní. Toto snížení rizika bylo více prokazatelné u mužů než u žen. U astmatu podobné spojení zjištěno nebylo.

Vědci uvedli, že pro podporu těchto výsledků je třeba dalších podrobnějších studií. Publikovaná zjištění by mohla být důležitá kvůli porozumění biologickým mechanismům, které probíhají při vzniku rakoviny slinivky břišní. Jde zejména o osvětlení úlohy imunitního systému.

(sys)

Int J Cancer 2007;121:2241–2245.

website.web.ps.text.newsletter_free_subscribe