Alergie na fíkus a ficus-fruit syndrom

Respirační projevy alergie na okrasnou rostlinu Ficus benjamina byly poprvé popsány jako nemoc z povolání u pracovníků ve skleníku. Údaje z poslední doby však ukazují, že i méně intenzivní kontakt s touto rostlinou, například v domácnosti nebo na pracovišti, může být příčinou senzibilizace.

Respirační projevy alergie na okrasnou rostlinu Ficus benjamina byly poprvé popsány jako nemoc z povolání u pracovníků ve skleníku. Údaje z poslední doby však ukazují, že i méně intenzivní kontakt s touto rostlinou, například v domácnosti nebo na pracovišti, může být příčinou senzibilizace. Byly popsány případy rýmy, zánětu spojivek, a dokonce i anafylaktický šok.

Alergeny Ficus benjamina se chovají jako alergeny roztočové nebo kočičí, hromadí se v domácím prachu, a tak mohou vyvolávat chronické příznaky. Pacienti pak často nejsou schopni příčinu obtíží přesně identifikovat.Výskyt alergie na Ficus benjamina u atopických pacientů dosud nebyl zkoumán.

V poslední době byly nashromážděny důkazy také o vztahu této alergie k potravinové alergii na fíky, které patří ke stejnému rostlinnému rodu. Zkřížena alergie byla prokázána i laboratorně. Nejprve se pacient senzibilizuje inhalací alergenů Ficus benjamina, a dále může postupně vyvinout alergické reakce na zkříženě reagující alergeny dřeně a slupky fíků. Tomuto nově popsanému syndromu se v anglosaské literatuře říká ficus-fruit syndrom.

Dalším ovocem, na které může pacient reagovat, je kiwi, banán a papaya. Vzhledem k přítomnosti podobných alergenů by mohla u těchto pacientů být problémem i alergie na latex. Největší mezidruhovou podobnost (76 %) vykazuje alergen Hev-b, který se vyskytuje v obou rostlinách. Byly ale popsány i další společné alergeny.

Rakouští lékaři si ve své studii vytkli cíl zjistit výskyt senzibilizace na Ficus benjamina u atopiků a její vztah k alergii na latex a exotické ovoce. Chtěli také blíže charakterizovat křížově reagující alergeny. Zařadili alergen Ficus benjamina do běžné testovací sady kožních prick testů a testovali jej u každého pacienta odeslaného na alergologické vyšetření s podezřením na respirační alergii. Pacienti s pozitivní reakcí na Ficus benjamina byli dále testováni na exotické ovoce a některým byla provedena i další laboratorní alergologická vyšetření – stanovení specifického IgE proti Ficus benjamina, latexu a zkříženě reagujícímu exotickému ovoci.

Z celkem 2662 pacientů, kteří reagovali alespoň na jeden respirační alergen, reagovalo 2,5 % s alergenem Ficus benjamina, a z nich pouze 10,6 % reagovalo také na latex. Senzibilizace na Ficus benjamina byla spojena s pozitivními kožními testy u 83 % případů alergie na čerstvé fíky, u 37 % na sušené fíky, u 28 % na kiwi, u 22 % na papayu, u 19 % na avocado, u 15 % na banán a u 10 % na ananas. Klinicky reagovali pacienti nejvíce na čerstvé a sušené fíky a na kiwi.

Závěrem studie je konstatování, že alergie na Ficus benjamina se vyskytuje u 2,5 % atopiků, a většinou nesouvisí s alergií na latex, ale naopak souvisí s alergií na fíky a ostatní tropické ovoce (ficus-fruit syndrom). Za zkříženou reaktivitu je nejčastěji zodpovědný společný antigen thiolproteáza. Vzhledem k tomu, že Ficus benjamina patří k nejčastějším okrasným rostlinám v domácnostech i ve veřejných budovách, je nutné při neobjasněných alergických obtížích myslet i na tento syndrom. (van)

Zdroj: Hemmer W, a spol. Exp Allergy 2004;34.

website.web.ps.text.newsletter_free_subscribe