Alergická reakce na kůži dítěte může vypadat jako stopy po týrání

Kontakt s částmi některých rostlin může podráždit kůži i u zdravých jedinců. A po ozáření sluncem mohou být takové reakce ještě výraznější. U zdravého člověka případné podráždění většinou rychle vymizí.

Pro alergika ale kombinace rostlinného alergenu a slunečního záření může znamenat nepříjemné riziko. Výsledek může na první pohled vypadat jako popálenina, stopy po fyzickém týrání nebo parazitární infekce.

Podstatou nežádoucích kožních reakcí na rostliny v kombinaci se sluncem je buď takzvaná fototoxicita, která se projeví u každého, kdo s rostlinou přijde do styku, nebo fotoalergie. Ta se projeví jen u některých jedinců.

Kontakt s částmi některých rostlin může podráždit kůži i u zdravých jedinců. A po ozáření sluncem mohou být takové reakce ještě výraznější. U zdravého člověka případné podráždění většinou rychle vymizí. Pro alergika ale kombinace rostlinného alergenu a slunečního záření může znamenat nepříjemné riziko. Výsledek může na první pohled vypadat jako popálenina, stopy po fyzickém týrání nebo parazitární infekce.

Podstatou nežádoucích kožních reakcí na rostliny v kombinaci se sluncem je buď takzvaná fototoxicita, která se projeví u každého, kdo s rostlinou přijde do styku, nebo fotoalergie. Ta se projeví jen u některých jedinců.

Rostliny: léky, nebo jedy?

Reakce mohou vznikat po ozáření sluncem a současném přímém kontaktu s rostlinou nebo současném požití jejích částí. V kožním i všeobecném lékařství s často využívá léčivých účinků rostlin, můžeme se ale také setkat s účinky nežádoucími i s otravami.

Téměř všechny kultury celého světa spoléhají na rostlinnou medicínu. Velká pozornost je v těchto léčebných metodách věnována bylinné léčbě ran a kožních onemocnění.

Prokazatelně příznivé účinky na hojení ran a popálenin má Aloe vera. Protibakteriální a protinádorové vlastnosti má zase olej z čajovníku. Naproti tomu se u rostlin vyskytují i mnohé negativní účinky. Mechanické podráždění způsobují ostny a trny, chemické dráždivá míza některých rostlin (například hvězdnicovitých), sloučeniny obsažené například rostlinách čeledi miříkovitých a routovitých, zvané fotokumariny, způsobí po ozáření UV světlem zánět povrchové vrstvy kůže.

Alergie, nebo stopy po týrání?

Nejčastějším nálezem při takovém poškození je potom hyperpigmentace na hřbetu ruky, někdy ale vznikají i puchýře podobné popáleninám. To může vést až k podezření na týrání a popálení. Kožní nález může napodobit i parazitární nebo bakteriální infekci. Příkladem takovéto nebezpečné rostliny je bolševník Heracleum mantegazzianum, patřící do čeledi miříkovitých. Do Evropy byl zavlečen z Kavkazu a vzhledem ke své vysoké odolnosti se rychle šíří a zapleveluje další a další oblasti.

Mnoho případů fotoalergických reakcí vzniká také po léčebně podávaných bylinných nálevech nebo při používání takzvaných "přírodních, bylinkových mastí".

K rozpoznání pravé příčiny vede někdy jen velmi podrobný rozbor doby, která chorobě předchází.

(van)

website.web.ps.text.newsletter_free_subscribe