Alergenová léčba může pomoci i u chronického zánětu středního ucha

Alergenová léčba může pomoci i u chronického zánětu středního ucha Chronický sekretorický zánět středouší je zánětlivé onemocnění způsobující hromadění tekutiny ve středním uchu.

Chronický sekretorický zánět středouší je zánětlivé onemocnění způsobující hromadění tekutiny ve středním uchu. To vede k poruše sluchu, u dětí tedy k opoždění řeči, a k chronickému poškození středního ucha. Příčina je stále nejasná, roli hraje dědičná dispozice a řada vnitřních i zevních faktorů, například alergie nebo porucha funkce Eustachovy trubice.

Vztah alergie a chronického zánětu středouší je mezi odborníky ale stále otevřené téma. Dosud totiž nebyly publikovány žádné studie, které by prokázaly účinnost léčby alergie u tohoto onemocnění.

Cílem amerických autorů proto bylo určit zastoupení alergiků mezi pacienty s chronickým sekretorickým zánětem středouší a ověřit účinnost alergenové imunoterapie na jejich chronický ušní zánět (prevence zánětu nebo zkrácení doby jeho trvání).

Autoři provedli prospektivní studii u pacientů navštěvujících ušní kliniku pro chronický zánět středouší s nutností zavedení ventilačních trubiček nebo s chronickou sekrecí z perforovaného ušního bubínku nebo z ventilační trubičky. Studie se zúčastnilo 52 dětí mladších patnácti let a 37 dospělých, splňujících uvedená kriteria.

Všem byly provedeny kožní alergologické testy a u všech byla prokázána alergie. Z nich 94 % pacientů bylo alergických na prach, tedy de facto na roztoče, 44 % na zvířata, 88 % na plísně a pouze 8 % na sezonní pyly. Z dalších onemocnění mělo 21 % pacientů astma a 63 % alergickou rýmu a záněty dutin. Samotný zánět středouší, bez jiné diagnózy, se vyskytoval u pouhých 37 % pacientů.

Z celkového počtu účastníků studie bylo 68 pacientů léčeno alergenovou imunoterapií, 21 pacientů tuto léčbu odmítlo, a sloužili tedy jako kontrolní skupina. Ze skupiny léčených pacientů se do čtyř měsíců od zahájení léčby výrazně zlepšilo 5,5 % pacientů a 85 % se zcela uzdravilo. Z kontrolní skupiny, která alergenovou imunoterapii nedostávala, se neuzdravil nikdo.

Výsledky podtrhují význam intenzivní léčby alergie u pacientů s chronickým sekretorickým zánětem středouší. Všichni tito pacienti by měli být alergologicky vyšetřeni a jejich alergie by měly být intenzivně léčeny.

(van)

Hurst DS. Pediatric Otorhinolaryngology 2008;in press.

website.web.ps.text.newsletter_free_subscribe