Léčivý přípravek k vnitřnímu užití. Obsahuje cetirizini dihydrochloridum. Čtete pečlivě příbalovou informaci.

155

Rychlá záchranná služba

EpiPen

Aplikace EpiPen

Poloha

Postiženého položte na záda