Pylový atlas

vrba (SALIX L.)

Vrby jsou rozšířeny na území obou států od nížin až do nejvyšších hor, kde trpasličí typy vrb jsou součástí alpinské vegetace. Většinou jsou vrby vázány na trvale vlhká stanoviště podél vodních toků, osidlují prameniště, okraje rašelinišť a vlhké louky. Bývají vysazovány ke zpevnění břehů, ale i hald a výsypek a jako součást remízků. Ozdobné formy jsou často vysazovány v parcích.

vrba

Zkřížené reakce
Populus - Ulmus (topol - jilm)

Alergologický význam
středně významný rod

Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida