Pylový atlas

bříza (BETULA L.)

Břízy, s výjimkou velmi vzácné severské břízy zakrslé, jsou běžně rozšířeny v celém území státu od nížin do hor, chybí pouze na horských hřebenech. Patří k tzv. pionýrským dřevinám a osidlují světlá stanoviště a lesní paseky. Jako rychle rostoucí dekorativní dřevina bývá bříza (hlavně bělokorá) bez ohledu na vysoký alergizující potenciál dosud hojně vysazována v parcích, příměstských lesích a je využívána k rekultivaci výsypek, hald a návozů.

bříza

Zkřížené reakce
(uspořádáno v přibližně sestupném pořadí významnosti) Alnus - Corylus - Carpinus - Quercus - Fagus - Sambucus nigra - Tilia - Salix - Ulmus - Fraxinus - Acer - Populus tremula - Platanus - Artemisia vulgarus - Poaceae (olše - líska - habr - dub - buk - černý bez - lípa - vrba - jilm - jasan - javor - osika obecná - platan - pelyněk - trávy); potravinové alergeny: lískové ořechy, ovoce čeledi Rosaceae (jablka, třešně, hrušky...), kiwi, zelenina (mrkev, celer, brambory, melouny...); jed blanokřídlého hmyzu

Alergologický význam
velmi významný rod

Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Pylový Zpravodaj pro celou ČR