Pylový atlas

líska (CORYLUS L.)

Náš jediný původní keřovitý druh - líska obecná - je rozšířen od nížin do podhorského pásma jako běžný podrost smíšených listnatých lesů, druhotně se šíří v křovinách lesních lemů, na mezích a bývá vysazován i v zahradách. V parcích a alejích větších sídel bývá vysazována cizí stromovitá líska turecká, s mikroskopicky stejnými pylovými zrny. Líska chybí v nejvyšších polohách obou států a málo roste také v nejsušších oblastech.

líska

Zkřížené reakce
Reakce především s pylem botanicky příbuzných druhů - Betula - Carpinus - Alnus (bříza - habr - olše), dále Fagus - Quercus (buk - dub)

Alergologický význam
významný rod

Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Poruchy imunity