Pylový atlas

olše (ALNUS MILL.)

Zástupci širšího rodu Alnus jsou hojně rozšířeni na celém území ČR a SR. Olše lepkavá je běžným doprovodným druhem dřevinných porostů říčních a potočních údolí nižších a středních poloh. V horských a podhorských oblastech ji nahrazuje olše šedá (hlavně v Karpatech). V nejvyšších horských polohách olše chybí. Keřovitá olšička zelená bývá uměle vysazována jako meliorační dřevina ve vyšších polohách obou států, přirozeně roste hlavně v Alpách.

olše

Zkřížené reakce
Reakce především s pylem botanicky příbuzných druhů - Betula - Corylus - Carpinus (bříza - líska - habr), méně s pylem dřevin čeledi Fagaceae (bukovité)

Alergologický význam
významný rod

Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Rakovina a její léčba